บรรยายธรรมย้อนหลัง

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 บรรยายธรรมวันที่ 15 พ.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาฬี บทสวด "อาฏานาฏิยปริตร (2)" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 2
2 บรรยายธรรมวันที่ 14 พ.ย. 60 เรื่อง "มหาวชิรญาณของพระพุทธเจ้า" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 17
3 บรรยายธรรมวันที่ 13 พ.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 85) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 7
4 บรรยายธรรมวันที่ 12 พ.ย. 60 เรื่อง "คติโลก - คติธรรม" โดย พญ.อมรา มลิลา 4
5 บรรยายธรรมวันที่ 12 พ.ย. 60 เรื่อง "วิปัสสนาญาณฯ กับ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 2
6 บรรยายธรรมวันที่ 10 พ.ย. 60 เรื่อง "เมตตาภาวนา ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค" (ครั้งที่ 4) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 2
7 บรรยายธรรมวันที่ 9 พ.ย. 60 สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 103) ประเด็น: An ingenious way to turn "obstacles to meditation" into "meditation objects" โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 1
8 บรรยายธรรมวันที่ 8 พ.ย. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 16) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 2
9 บรรยายธรรมวันที่ 7 พ.ย. 60 เรื่อง "วิสุทธิธาตุ วิสุทธิธรรม วิสุทธิขันธ์ วิสุทธิเทพ วิสุทธิจิต" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 14
10 บรรยายธรรมวันที่ 6 พ.ย. 60 เรื่อง "มีสติอยู่ทุกลมหายใจ" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 1
11 บรรยายธรรมวันที่ 5 พ.ย. 60 เรื่อง "ล้างจิต ล้างอารมณ์ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" (ครั้งที่ 6) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 7
12 บรรยายธรรมวันที่ 5 พ.ย. 60 เรื่อง "รู้จัก จิต-นิพพาน, ยังจะปฏิบัติธรรม ?" โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 1
13 บรรยายธรรมวันที่ 2 พ.ย. 60 เรื่อง "กรรมฐานจากพระโอษฐ์ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)" (ครั้งที่ 40) โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 1
14 บรรยายธรรมวันที่ 1 พ.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาฬี บทสวด "อาฏานาฏิยปริตร (1)" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 1
15 บรรยายธรรมวันที่ 31 ต.ค. 60 เรื่อง "นิยาม 5" (กฎธรรมชาติที่ควบคุมสรรพสิ่ง) โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 10
16 บรรยายธรรมวันที่ 30 ต.ค. 60 เรื่อง "เมตตาภาวนา ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค" (ครั้งที่ 3) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 10
17 บรรยายธรรมวันที่ 29 ต.ค. 60 เรื่อง "ภาวนาด้วยการเห็นสติและสิ่งที่ปรากฎ" โดย พระวิโมกข์ วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 7
18 บรรยายธรรมวันที่ 29 ต.ค. 60 เรื่อง "อินทรีย์ 22" (ครั้งที่ 3) โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 4
19 บรรยายธรรมวันที่ 24 ต.ค. 60 เรื่อง "ล้างจิต ล้างอารมณ์ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" (ครั้งที่ 5) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 42
20 บรรยายธรรมวันที่ 22 ต.ค. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 20) ประเด็น:"วิเคราะห์มรรคอริยสัจ แต่ละข้อคืออะไร? ปฏิบัติอย่างไร?" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม,ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร,ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ,คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรีและคุณชุติธร มัลลิกะมาส 20
21 บรรยายธรรมวันที่ 22 ต.ค. 60 เรื่อง "สาราณียธรรม" โดย อ.ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ 12
22 บรรยายธรรมวันที่ 20 ต.ค. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 19) ประเด็น:"พุทธธรรม ต้องแสดงให้ตามสมัย ผลเป็นไฉน?" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม,ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร,ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ,คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรีและคุณชุติธร มัลลิกะมาส 10
23 บรรยายธรรมวันที่ 19 ต.ค. 60 เรื่อง "โซเครตีส พระพุทธเจ้า ขงจื้อ และพระเยซูจะมองสัมคมไทยในปัจจุบันอย่างไร" โดย อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 6
24 บรรยายธรรมวันที่ 18 ต.ค. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาฬี บทสวด "ธชัคคปริตร" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 6
25 บรรยายธรรมวันที่ 17 ต.ค. 60 เรื่อง "ทำความเข้าใจ ศัพท์ธรรมะที่มักเข้าใจผิด" โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 6
26 บรรยายธรรมวันที่ 16 ต.ค. 60 เรื่อง "ภาวนาด้วยการเห็นสติและสิ่งที่ปรากฎ" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 25
27 บรรยายธรรมวันที่ 16 ต.ค. 60 เรื่อง "How to do look, watch, see and listen" โดย พระวิโมกข์ วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 11
28 บรรยายธรรมวันที่ 15 ต.ค. 60 เรื่อง กิจกรรม "กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์" วิดิทัศน์กฤษณมูรติ ตอน "องค์กรสถาบันไม่อาจช่วยมนุษย์" โดย คุณปรีดิ์ มิ่งแก้ว 9
29 บรรยายธรรมวันที่ 15 ต.ค. 60 เรื่อง "ปัญหาธรรม ในสติปัฏฐาน 4" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 15
30 บรรยายธรรมวันที่ 12 ต.ค. 60 สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 102) ประเด็น : What are the "antidotes" for the five "hindrances" ? (part 2) โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 18
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 61