บรรยายธรรมย้อนหลัง

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 บรรยายธรรมวันที่ 28 ก.พ. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 13) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 18
2 บรรยายธรรมวันที่ 27 ก.พ. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 73) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 14
3 บรรยายธรรมวันที่ 26 ก.พ. 60 เรื่อง การพัฒนาสติในการภาวนา "อยู่ด้วยญาณปัญญา" โดย ครูแฟง 16
4 บรรยายธรรมวันที่ 26 ก.พ. 60 เรื่อง "ความลี้ลับของชีวิต" โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 10
5 บรรยายธรรมวันที่ 24 ก.พ. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 5) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 11
6 บรรยายธรรมวันที่ 23 ก.พ. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 91) ประเด็น: How to practise Path No.7, "Right Mindfulness" ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 15
7 บรรยายธรรมวันที่ 22 ก.พ. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 4) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 25
8 บรรยายธรรมวันที่ 21 ก.พ. 60 เรื่อง "ความสุขสบายทั้งกายใจ" โดย อ.ผดุง ลาภานันต์ 14
9 บรรยายธรรมวันที่ 20 ก.พ. 60 เรื่อง การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "ภาวนาทวนกระแสโลก" โดย ครูแฟง 33
10 บรรยายธรรมวันที่ 19 ม.ค. 60 เรื่อง กิจกรรม "กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์" , วิดิทัศน์กฤษณมูรติ ตอน "มีทางออกจากวิกฤตโลกหรือ" โดย คุณปรีดิ์ มิ่งแก้ว 6
11 บรรยายธรรมวันที่ 19 ก.พ. 60 เรื่อง ปุจฉา-วิสัชชนา (ครั้งที่ 1) เรื่อง "ขันธ์ 5 อุปาทานขันธ์ 5 ทุกขอริยสัจ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 21
12 บรรยายธรรมวันที่ 16 ก.พ. 60 เรื่อง "ทำไมมนุษย์จึงต้องการพระเจ้า" โดย อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 8
13 บรรยายธรรมวันที่ 15 ก.พ. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาลี (ชุดที่ 2 ครั้งที่ 13) เรื่อง อ่าน แปล "นิธิกัณฑสูตร" (1) โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 12
14 บรรยายธรรมวันที่ 14 ก.พ. 60 เรื่อง "ญาณินทรีย์ คือยอดของ อินทรีย์ทั้งปวง" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 14
15 บรรยายธรรมวันที่ 12 ก.พ. 59 เรื่อง "ธรรมะปฏิบัติ" โดย พญ.อมรา มลิลา 12
16 บรรยายธรรมวันที่ 12 ก.พ. 60 เรื่อง "กิเลส 1,500 - ตัณหา 108 มีที่มาอย่างไร ?" โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 37
17 บรรยายธรรมวันที่ 10 ก.พ. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 4) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 6
18 บรรยายธรรมวันที่ 9 ก.พ. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 90) ประเด็น: How to practise Path No.6, "Right Effort" on a supra-mundane level ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 18
19 บรรยายธรรมวันที่ 8 ก.พ. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 3) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 36
20 บรรยายธรรมวันที่ 7 ก.พ. 60 เรื่อง "อุตตมะยาน มหายาน มัชฌิมยาน หินยาน ในอริยสัจจ์ 4" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 38
21 บรรยายธรรมวันที่ 6 ก.พ. 60 เรื่อง การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "สร้างฐานความรู้สึกตัวภายในเป็นกำลัง" โดย ครูแฟง 11
22 บรรยายธรรมวันที่ 5 ก.พ. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 12) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 10
23 บรรยายธรรมวันที่ 5 ก.พ. 60 เรื่อง "สภาวะธรรมอะไร? ตามปฏิจจฯ 24" โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 35
24 บรรยายธรรมวันที่ 3 ก.พ. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 5) ประเด็น: "นานาประเด็นที่ทำให้เข้าใจอริยสัจ 4 ผิดพลาด" ประเด็นย่อย: "สัมมาทิฏฐิ คือความรู้ความเข้าใจในอริยสัจ ; อาสวักขยญาณ คือความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ต่างกันอย่างไร ? " โดย ... 34
25 บรรยายธรรมวันที่ 2 ก.พ. 60 เรื่อง "กรรมฐานจากพระโอษฐ์ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)" (ครั้งที่ 35) โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 11
26 บรรยายธรรมวันที่ 1 ก.พ. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาลี (ชุดที่ 2 ครั้งที่ 12) เรื่อง "การใช้วิภัตินามกับคำขยาย" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 9
27 บรรยายธรรมวันที่ 31 ม.ค. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 11) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 33
28 บรรยายธรรมวันที่ 30 ม.ค. 60 เรื่อง การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "ภาวนาทวนกระแสโลก" โดย พระเมธีโนภิกขุ (พระวิโมกข์) วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 23
29 บรรยายธรรมวันที่ 27 ม.ค. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 3) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 23
30 บรรยายธรรมวันที่ 26 ม.ค. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 89) ประเด็น: What are the "Unwise thoughts?" โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 19
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 54