บรรยายธรรมย้อนหลัง

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 บรรยายธรรมวันที่ 29 มิ.ย. 60 เรื่อง วิเคราะห์เจาะลึก เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ 4" (ตอนจบ) โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 15
2 บรรยายธรรมวันที่ 28 มิ.ย. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 8) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 19
3 บรรยายธรรมวันที่ 27 มิ.ย. 60 เรื่อง "เจริญกรรมฐาน เพื่อสำรอกกิเลส" (ครั้งที่ 18) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 5
4 บรรยายธรรมวันที่ 26 มิ.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 79) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 13
5 บรรยายธรรมวันที่ 25 มิ.ย. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "สัมปชัญญะภายนอก และ ภายใน" โดย ครูแฟง 9
6 บรรยายธรรมวันที่ 25 มิ.ย. 60 เรื่อง "ความลี้ลับของชีวิต" โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 8
7 บรรยายธรรมวันที่ 23 มิ.ย. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 10) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 6
8 บรรยายธรรมวันที่ 22 มิ.ย. 60 เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมในนิสิตจุฬาฯ" โดย ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย และ อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 4
9 บรรยายธรรมวันที่ 21 มิ.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาลี เรื่อง "บทสวดมนต์จากพระไตรปิฎก (2)" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 9
10 บรรยายธรรมวันที่ 20 มิ.ย. 60 เรื่อง "เสวนาปัญหาสัทธรรมปฏิรูป" โดย อ.ผดุง ลาภานันต์ 6
11 บรรยายธรรมวันที่ 19 มิ.ย. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "สัมปชัญญะภายใน" โดย ครูแฟง 5
12 บรรยายธรรมวันที่ 18 มิ.ย. 60 เรื่อง "โยนิโสมนสิการ กับ อโยนิโสมนสิการ ต่างกันอย่างไร" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 15
13 บรรยายธรรมวันที่ 18 มิ.ย. 60 เรื่อง กิจกรรม "กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์" , วิดิทัศน์กฤษณมูรติ ตอน "ระเบียบวินัยทำให้ความดีงาน ความรัก และความจริงเกิดขึ้นได้ไหม ?" โดย คุณปรีดิ์ มิ่งแก้ว 5
14 บรรยายธรรมวันที่ 16 มิ.ย. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 10) ประเด็น:"ความหมายของอริยสัจแต่ละหัวข้อ คืออะไร?/มีกิจต้องทำอย่างไร?" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม,ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร,ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ,คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี และคุณชุติธร มัลลิกะมาส 25
15 บรรยายธรรมวันที่ 15 มิ.ย. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 96) ประเด็น: How to encounter the 5 Hindrances ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 8
16 บรรยายธรรมวันที่ 14 มิ.ย. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 7) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 9
17 บรรยายธรรมวันที่ 13 มิ.ย. 60 เรื่อง "ปัจจักขญาณ อนุมานญาณ" คือญาณคู่สำคัญ แห่ง วิปัสสนาวิถี โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 11
18 บรรยายธรรมวันที่ 12 มิ.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 78) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 19
19 บรรยายธรรมวันที่ 11 มิ.ย. 60 เรื่อง "คติโลก - คติธรรม" โดย พญ.อมรา มลิลา 14
20 บรรยายธรรมวันที่ 11 มิ.ย. 60 เรื่อง "กิเลส 1,500 - ตัณหา 108 เป็นเช่นไร ?" โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 10
21 บรรยายธรรมวันที่ 9 มิ.ย. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 9) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 14
22 บรรยายธรรมวันที่ 8 มิ.ย. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 95) ประเด็น: What is contemplation of the dhamma ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 5
23 บรรยายธรรมวันที่ 7 มิ.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาลี เรื่อง "บทสวดมนต์จากพระไตรปิฎก (1)" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 8
24 บรรยายธรรมวันที่ 6 มิ.ย. 60 เรื่อง "พุทธินทรีย์" คืออินทรีย์สูงสุดของพระพุทธเจ้า โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 4
25 บรรยายธรรมวันที่ 5 มิ.ย. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "สัมปชัญญะภายนอก" โดย ครูแฟง 6
26 บรรยายธรรมวันที่ 1 มิ.ย. 60 เรื่อง "กรรมฐานจากพระโอษฐ์ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)" (ครั้งที่ 37) โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 9
27 บรรยายธรรมวันที่ 30 เม.ย. 60 การพัฒนาสติในการภาวนา เรื่อง "มองและเห็น" โดย พระวิโมกข์ 41
28 บรรยายธรรมวันที่ 30 เม.ย. 60 เรื่อง "ความลี้ลับของชีวิต" โดย อ.การ์ตาร์รี ซิงห์ 32
29 บรรยายธรรมวันที่ 28 เม.ย. 60 เรื่อง "มหาปุริสลักษณะ" (ครั้งที่ 8) โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี (แทน นพ.กนก พฤฒิวทัญญู) 34
30 บรรยายธรรมวันที่ 27 เม.ย. 60 เรื่อง สอนคนไทย ถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 94) ประเด็น: What is contemplation of the mind ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 64
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 57