บรรยายธรรมย้อนหลัง

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 บรรยายธรรมวันที่ 15 ม.ค. 61 เรื่อง "จิตเห็นจิต" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 8
2 บรรยายธรรมวันที่ 14 ม.ค. 61 เรื่อง "ล้างจิต ล้างอารมณ์ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" (ครั้งที่ 8) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 4
3 บรรยายธรรมวันที่ 14 ม.ค. 61 เรื่อง "ดรุณวิปัสสนา กับพลววิปัสสนา เป็นไฉน?" โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 4
4 บรรยายธรรมวันที่ 12 ม.ค. 61 เรื่อง "เมตตาภาวนา ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค" (ครั้งที่ 5) โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู 4
5 บรรยายธรรมวันที่ 11 ม.ค. 61 เรื่อง สอนคนไทยถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 105) ประเด็น: A summary of factors to inhibit the 5 hindrances. โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 3
6 บรรยายธรรมวันที่ 10 ม.ค. 61 เรื่อง "กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต" (ครั้งที่ 18) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 6
7 บรรยายธรรมวันที่ 9 ม.ค. 61 เรื่อง "ภังคญาณ" คือ "ญาณดับอารัมมณานุสัย" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 3
8 บรรยายธรรมวันที่ 8 ม.ค. 61 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 87) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 7
9 บรรยายธรรมวันที่ 7 ม.ค. 61 เรื่อง "คติโลก - คติธรรม" โดย พญ.อมรา มลิลา 4
10 บรรยายธรรมวันที่ 7 ม.ค. 61 เรื่อง "อานาปานสติ...ปฏิสัมพัทธ์ กับปราณอย่างไร?" โดย คุณชุติธร มัลลิกะมาส 4
11 บรรยายธรรมวันที่ 5 ม.ค. 61 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" (ครั้งที่ 23) "วิเคราะห์ มรรคอริยสัจ สัมมาสังกัปปะคืออะไร? ปฏิบัติอย่างไร?" โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม, ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร, ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ, คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี และคุณชุติธร มัลลิกะมาส 12
12 บรรยายธรรมวันที่ 4 ม.ค. 61 เรื่อง "กรรมฐานจากพระโอษฐ์ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)" (ครั้งที่ 41) โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ 6
13 บรรยายธรรมวันที่ 3 ม.ค. 61 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาฬี บทสวด "อาฏานาฏิยปริตร (3)" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 5
14 บรรยายธรรมวันที่ 30 พ.ย. 60 เรื่อง ประเด็น: "วิเคราะห์ มรรคอริยสัจ แต่ละข้อคืออะไร? ปฏิบัติอย่างไร?" (ครั้งที่ 3) : ความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ (มีประโยชน์อะไร?,นำไปสู่อะไร?,ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิต?) โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร,ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิและคณะ 37
15 บรรยายธรรมวันที่ 29 พ.ย. 60 เรื่อง "พุทธธรรมเปลี่ยนโลก" โดย ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง 34
16 บรรยายธรรมวันที่ 28 พ.ย. 60 เรื่อง "ล้างจิต ล้างอารมณ์ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" (ครั้งที่ 7) โดย คุณชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ 45
17 บรรยายธรรมวันที่ 27 พ.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 86) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 46
18 บรรยายธรรมวันที่ 23 พ.ย. 60 เรื่อง สอนคนไทยถ่ายทอดธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 104) ประเด็น: What are the two key stages in the contemplation of the "five hindrances" ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 24
19 บรรยายธรรมวันที่ 22 พ.ย. 60 เรื่อง กรรมฐานเพื่อความสุขและความเข้าใจในชีวิต (ครั้งที่ 17) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล (อดีตพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร) 16
20 บรรยายธรรมวันที่ 21 พ.ย. 60 เรื่อง "มาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อชีวิตอยู่เย็นสบายๆ" โดย อ.ผดุง ลาภานันต์ 17
21 บรรยายธรรมวันที่ 20 พ.ย. 60 เรื่อง "มีสติอยู่ทุกเมื่อ" โดย ครูแฟง วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง 28
22 บรรยายธรรมวันที่ 19 พ.ย. 60 เรื่อง กิจกรรม "กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์" วิดิทัศน์กฤษณมูรติ ตอน "การกระทำที่ไม่ได้เกิดจากความคิด" โดย คุณปรีดิ์ มิ่งแก้ว 14
23 บรรยายธรรมวันที่ 19 พ.ย. 60 เรื่อง "ปัญหาธรรม ในเรื่องกรรม" โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร 20
24 บรรยายธรรมวันที่ 17 พ.ย. 60 เรื่อง "คุยเฟื่องเรื่องธรรม" ประเด็น: "วิเคราะห์ มรรคอริยสัจ แต่ละข้อคืออะไร ? ปฏิบัติอย่างไร ?" (ครั้งที่ 2) โดย ภก.วิชิต แวดวงธรรม, ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร, ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ, คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี และคุณชุติธร มัลลิกะมาส 23
25 บรรยายธรรมวันที่ 16 พ.ย. 60 เรื่อง "ถ้าพระเจ้าคือความรัก เหตุใดเราจึงต้องตาย" โดย อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 15
26 บรรยายธรรมวันที่ 15 พ.ย. 60 เรื่อง เรียนรู้ภาษาบาฬี บทสวด "อาฏานาฏิยปริตร (2)" โดย อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม 40
27 บรรยายธรรมวันที่ 14 พ.ย. 60 เรื่อง "มหาวชิรญาณของพระพุทธเจ้า" โดย คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี 35
28 บรรยายธรรมวันที่ 13 พ.ย. 60 เรื่อง ปฏิบัติ "สมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิต" (ครั้งที่ 85) โดย นายสัตวแพทย์ สมชัย วิเศษมงคลชัย 55
29 บรรยายธรรมวันที่ 12 พ.ย. 60 เรื่อง "คติโลก - คติธรรม" โดย พญ.อมรา มลิลา 31
30 บรรยายธรรมวันที่ 12 พ.ย. 60 เรื่อง "วิปัสสนาญาณฯ กับ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 18
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 62