ขอเชิญติดต่อสอบถามและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :-

 ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2218-3018-9 ; โทรสาร. 0-2218-3019

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it