ฟังบรรยายธรรมจากโครงการอบรม

- ปี พ.ศ. 2555
1. โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางธรรม                  

     เรื่อง “สารพัดวิธีในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน ต้องทำตัวอย่างไร จึงจะไม่หลงทาง”               

     โดย อ. ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2555 เวลา 09.00-16.00 น.                  

      ณ ห้องประชุม อาคารธรรมสถานจุฬาฯ (มีไฟล์ .MP3 2 ไฟล์)

1. headset downloadicon
2. headset 
downloadicon